Manipulacje powięziowe


Manipulacje powięziowe są rodzajem terapii manualnej, opracowanej przez Luigiego Stecco, włoskiego fizjoterapeutę.

Metoda ta jest poparta badaniami anatomicznymi prowadzonymi od ponad 30 lat oraz praktyką kliniczną opartą na szerokim spektrum przypadków problemów mięśniowo-szkieletowych i trzewnych a także w ostatnich latach sekcjami anatomicznymi mającymi na celu weryfikację anatomii powięzi.

Techniki te koncentrują się na powięziach mięśniowo-szkieletowych i określają specyficzne punkty na powięzi, łączące się ze specyficznie ograniczonymi ruchami. Stanowi to całościową interpretację systemu powięziowego, począwszy od jego rozwoju embriologicznego poprzez fizjologię powięzi aż do jej roli w priopriocepcji. W rzeczywistości kiedy już bolesny ograniczony ruch zostanie sprawdzony, wówczas opracowanie tego modelu biomechanicznego ułatwia wybranie punktu wymagającego leczenia.

Poprzez odpowiednie manipulacje czy też mobilizacje tych określonych miejsc na powięzi możliwe jest przywrócenie ruchu, a w konsekwencji zmniejszenie bólu. Termin manipulacje powięziowe opisuje techniki stosowane w leczeniu powięzi głębokiej oraz jej składowych wewnątrzmięśniowych (namięsna,śródmięsna, omięsna). Termin mobilizacje powięziowe wskazuje na techniki stosowane w leczeniu okołostawowych elementów powięzi głębokiej, troczków, przegród i więzadeł.

WSPÓŁPRACA