Neuromobilizacje


Metoda ta polega na pracy z systemem nerwowym. Jest to tak ważne ponieważ do porażenia nerwów dochodzi praktycznie w każdej patologii narządu ruchu. Wówczas w czynności czuciowej objawia się to bólem i przeczulicą.

Neuromobilizacje to próby wczesnej diagnostyki układu nerwowego w aspekcie wykrywania czynników drażniących go, to jest pojawiających się patologicznych napięć w i wokół struktur nerwowych. Terapia taka ma na celu normalizowanie zakłóconej pobudliwości i likwidację podrażnień. Takie działanie w układzie nerwowym prowadzi do pełniejszego przekazywania informacji w organizmie i sprawniejszego funkcjonowania jego mechanizmów obronnych. Praca z systemem nerwowym jest dla pacjenta przyjemna, relaksująca i nie stwarza żadnych dolegliwości bólowych.

WSPÓŁPRACA