Terapia manualna metodą McKenzie


Jest to metoda służąca do diagnozowania i leczenia bólu kręgosłupa. Twórcą tej metody jest nowozelandzki fizjoterapeuta Robin Mc Kenzie, który za główną przyczynę bólu kręgosłupa uznał czynnik mechaniczny (przeciążenia statyczne i dynamiczne kręgosłupa). Podstawą leczenia jest więc stosowanie określonych środków mechanicznych. W terapii wykorzystuje się pozycjonowanie pacjenta oraz stosowanie przez niego odpowiedników dobrego ruchu leczniczego. U części pacjentów konieczne jest zastosowanie przez terapeutę specyficznych procedur manualnych.

Metoda McKenzie rozróżnia trzy zespoły bólowe kręgosłupa pochodzenia mechanicznego:

1. Zespół posturalny
2. Zespół dysfunkcyjny
3. Zespół zaburzeń strukturalnych

Dla każdego z tych zespołów są przewidziane odpowiednie programy lecznicze. W metodzie tej duży nacisk kładzie się także na profilaktykę i edukację pacjenta, mającą na celu zmniejszenia ryzyka nawrotu choroby. Metoda McKenzie jest metodą uznaną i szeroko stosowaną w wielu krajach na całym świecie.

WSPÓŁPRACA