Specyficzna Rehabilitacja Sportowa


Specyficzna Rehabilitacja Sportowa - szybka, bezpieczna i skuteczna terapia stosowana po kontuzjach sportowych i ich ewentualnych następstwach-unieruchomieniach w opatrunku gipsowym, artroskopiach, zabiegach operacyjnych narządu ruchu.

Celem jest:
- utrzymanie poziomu wydolności,
- reedukacja wzorców ruchowych,
- bezpieczny powrót do uprawiania sportu,
- profilaktyka kolejnego urazu,
- przełamanie obaw przed powrotem do pełnej aktywności sportowej.
W procesie usprawniania bierzemy pod uwagę rodzaj dyscypliny sportowej uprawianej przez pacjenta i odpowiednio modyfikujemy sposób usprawniania.

WSPÓŁPRACA